Corporación Cooperativa Mondragón-en baitako Kooperatiba Elkarte gisa,  POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI 1979an sortu zen, bere ingurune sozio-ekonomikoari Batxilergo nahiz Lanbide Heziketan erabateko kalitatezko hezkuntza-eskaintza emateko konpromisoarekin. Unibertsitate eta lan mundurako sarbidea errazten duen eskaintza duala, instalazio onenetan eta giza eta tekniko mailako baliabide onenekin ematen dena.   Hau guztia Kooperatiba Elkarte Integral formulapean kudeatua, eskualdeko Udal, enpresa, senide, ikasle eta Zentroko langileak bazkide izatea ahalbidetuz.
 

INGURUMENARI BURUZKO POLITIKA


P.I. TXORIERRIko zuzendaritza kontzientziatuta dago ingurumenaren gaur egungo problematikaz; alde horretatik, garapen iraunkorraren aldekoa denez, eta jarrera horren arabera jokatu nahirik, bere ingurumen-kudeaketaren hobekuntza etengabea bermatzeko konpromisoa hartu du; horretarako, ISO 14001 arauaren betekizunak betetzen dituen Ingurumen-kudeaketako Sistema bat txertatu eta mantenduko du.

P.I. Txorierrin definitutako ingurumen-politikak –bere marko estrategikoan eta bere urteko kudeaketa-planaren barnean sartuta- bi printzipio ditu oinarritzat: alde batetik, bere ingurumen-jokabidearen hobekuntza iraunkorra, bai bere pertsonalarena eta bai ikasleena; bestetik, aplikatzekoa den legedia betetzea.

Bi printzipio horiek praxira eramateko, P.I. Txorierrik:

  • Bere jarduera eta zerbitzuen izaerarako, neurrirako eta ingurumen-inpaktuetarako egokia den ingurumen-kudeaketako sistema bat mantentzen du, eguneratuta.
  • Beharrezkoak diren trebakuntza eta inplikazioa sustatzen ditu arian-arian, pertsonala eta ikasleak informatuz eta trebatuz, ikastetxean duten jokabidea bat etor dadin kutsaduraren prebentzioaren oinarriekin; horrekin batera, Ingurumen-jardunbide Egokiak bultzatzen ditu.
  • Ingurumenaren alorrean aplikatzekoak diren Legedia, Araudia eta gainerako betekizunak betetzeko beharrezkoak diren tresnak ditu bere esku.
  • Ingurumen-helburuak ezarri eta berraztertzen ditu, haien jarraipena eginez, ingurumen-alderdi esanguratsuei lotutako inpaktuak (hala nola baliabide naturalen kontsumoaren optimizazioa: ura, elektrizitatea… eta gure hondakinen kudeaketa egokia, eta abar) prebenitzeko edo murrizteko, ahal den guztietan.
  • Energia berriztagarrien aldeko apustu garbia egin du, eguzki-panelak eta sorgailu eolikoak jarri baititu; halaber, energia berriztagarrien gela sortu du ikasleen ikaskuntzarako, etorkizuneko profesionalak diren aldetik, ingurumena errespetatzen duten energiak ezagutu ditzaten.
  • Ingurumen-politika dokumentatuta, abiatuta eta eguneratuta izateko konpromisoa hartu du, eta baita ikasleei komunikatzeko konpromisoa ere. Gizartearen esku dago.

Zuzendaritzaren aldetik, ingurumenaren prebentzioa, babesa eta kontserbazioa dakartzan ekintza oro bultzatuko da, gure ingurunearen babesa errespetatzeko gogoa eta haren aldeko konpromisoa sustatuz pertsonalaren eta ikasleen artean.

 

2008ko urtarrilaren 15ean

Sin.: Juan Angel San Vicente

Zuzendaria

 

  Erabiltzaile N.A.N.a
 
  Pasahitza 
 

  Bilatu

  > Ikastaroen Katalogoa
  > Egunkariak
  
> Eguraldia
  
> Bilatzaileak
  
> Itzultzaileak
  
> Software
  
> Web Posta
  
> ...